Stojanov, Trajce. " Информација за реализираниот стидентски престој на Московскиот Државен педагошки факултет." Faculty of Educational Sciences [Online], 5.7 (2007): pp.53-56. Web. 24 Jan. 2020