Stojkov, Stojko. " МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО ВО БУГАРИЈА ОД ПРИЗНАВАЊЕ КОН НЕГИРАЊЕ 1948 – 1989." Faculty of Educational Sciences [Online], 6.9 (2015): 67-85. Web. 30 May. 2020