Josimovska, Verica. " КОНСПИРАТИВНО СТАЦИОНАРНО ЗГРИЖУВАЊЕ И ЛЕКУВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ 1941-1944." Faculty of Educational Sciences [Online], 6.9 (2015): 87-98. Web. 5 Jun. 2020