Josimovska, Verica. " КОНСПИРАТИВНО СТАЦИОНАРНО ЗГРИЖУВАЊЕ И ЛЕКУВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ 1941-1944" Faculty of Educational Sciences [Online], Volume 6 Number 9 (28 May 2019)