Cackov, O. (2019). ЗГРАДАТА НА РЕКТОРАТОТ ВО ШТИП, ОБЈЕКТ ШТО ГИ ПОВРЗУВА МИНАТОТО, СЕГАШНОСТА И ИДНИНАТА. Faculty Of Educational Sciences, 6(9), 115-118. Retrieved from http://js.ugd.edu.mk/index.php/AMC/article/view/3008