Cackov, Oliver. " ЗГРАДАТА НА РЕКТОРАТОТ ВО ШТИП, ОБЈЕКТ ШТО ГИ ПОВРЗУВА МИНАТОТО, СЕГАШНОСТА И ИДНИНАТА." Faculty of Educational Sciences [Online], 6.9 (2015): 115-118. Web. 30 May. 2020