Cackov, Oliver. " ЗГРАДАТА НА РЕКТОРАТОТ ВО ШТИП, ОБЈЕКТ ШТО ГИ ПОВРЗУВА МИНАТОТО, СЕГАШНОСТА И ИДНИНАТА" Faculty of Educational Sciences [Online], Volume 6 Number 9 (28 May 2019)