Повторно воскреснување на Гоце Делчев

  • Blaze Kitanov

Abstract

И покрај тоа што спаѓаме меѓу ретките народи на човечката цивилизација кои имаат духовна и предбиблиска и библиска маркација – ние Македонците сме заробеници на историјата на една распарчувана земја и на еден откорнат народ:најголем дел од македонскиот народ денес опстојува во услови на изнудена социјална и етничка димензија: UBI BENE IBI PATRIA! Како резултат на тоа,Македонците последни на Балканот и во Европа создадоа своја држава.
Published
Apr 16, 2013
How to Cite
KITANOV, Blaze. Повторно воскреснување на Гоце Делчев. Faculty of Educational Sciences, [S.l.], v. 5, n. 7, p. pp.7-10, apr. 2013. ISSN 1857- 8810. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/AMC/article/view/188>. Date accessed: 08 dec. 2019.