BITNOST ODGOJNIH ZADATAKA U NASTAVI LIKOVNE KULTURE

  • Maja Zmukic

Abstract

U ovom radu govoriti ću o bitnosti odgojnih zadataka nastave likovne kulture. Umjetnost koja je u nastavi zastupljena na predmetu likovne kulture nije samo puki predmet proučavanja, mnogo je veća od samog obrazovnog sistema. Temeljna zadaća nastave likovne kulture zasnovana je na sticanju znanja o likovnom jeziku i razvijanja likovnog govora svakog učenika kao i poštovanja tuđeg. Ako se u stvaralačkom činu u nastavi likovne kulture učenicima dozvoli i pomogne da u svom radu pristupe na individualni načini prema orjentaciji ukusa, impulsa i temperamenta onda ništa neće sprječiti da se u unutar tog djela za rezultat dobije suština likovnog obrazovanja i odgoja. Takav rad ima neprocjenjivu vrijednost.

Ključne reči: obrazovanje i odgoj, likovna umjetnost, likovna kultura, ciljevi nastave likovne kulture.

Published
2019-05-28