Етно-културната засебност на античките Македонци во делото на Павсанија

  • Aleksandar Donski

Abstract

Денешната грчка историографија и пропаганда со сите сили се обидува да го убеди светот дека античка Македонија била „грчка држава“ и дека античките Македонци биле „Грци“ (Хелени). Причините за ова се од дневно -политички карактер и истите се добро познати.

 

Published
Apr 10, 2013
How to Cite
DONSKI, Aleksandar. Етно-културната засебност на античките Македонци во делото на Павсанија. Review of the Institute of History and Archaeology, [S.l.], v. 1, n. 1, p. pp.127-136, apr. 2013. ISSN 1857-8802. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/INISA/article/view/40>. Date accessed: 18 jan. 2019.