Етичко-естетските сегменти во букварот на Јосиф Ковачев

  • Irena Kitanova

Abstract

Во овој несигурен и променлив свет преку традицијата човекот се обидува да ги сочува оние содржини со темелни вредности и погледи на свет кои се јавуваат како анализа на општествениот и историскиот живот во онаа мерка која го разликува трајното од менливото или неисцрпното од исцрпливото. Оттука и темата Јосиф Ковачев и неговото време се поставува во вистинско време, со благородна цел и со обид да се каже погласно дека: носталгијата по вистинските вредности и содржини на традицијата не е носталгија по минатото, ами носталгија по/кон иднината.
Published
Apr 11, 2013
How to Cite
KITANOVA, Irena. Етичко-естетските сегменти во букварот на Јосиф Ковачев. Review of the Institute of History and Archaeology, [S.l.], v. 2, n. 1, p. pp.141-144, apr. 2013. ISSN 1857-8802. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/INISA/article/view/63>. Date accessed: 17 jan. 2019.