Неодминливата педагошка дејност на Јосиф Ковачев во Штип и во Прилеп

  • Kiril Cackov

Abstract

Во Македонија и покрај тешките историски и економски околности низ кои поминувал македонскиот народ, образованието се сметало за многу исклучителна вредност и се правеле обиди да се создадат што повеќе услови за негов непречен развој.
Published
Apr 11, 2013
How to Cite
CACKOV, Kiril. Неодминливата педагошка дејност на Јосиф Ковачев во Штип и во Прилеп. Годишен зборник - Институт за историја и археологија, [S.l.], v. 2, n. 1, p. pp.17-24, apr. 2013. ISSN 1857-8802. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/INISA/article/view/66>. Date accessed: 18 dec. 2018.