Return to Article Details Просветителските погледи на кратовскиот учител Димитар Поп Јосифович, современик на Јосиф Ковачев, изнесени во неговите ракописи од 1858 и 1869 година Download Download PDF