Јосиф Ковачев - ученик и учител

  • Oliver Cackov

Abstract

Времето во кое живееше и работеше Јосиф Ковачев, родоначалникот на првото педагошко училиште во Штип, односно во Македонија, беше силно обременето со револуционерни превирања за ослободување од грчкото влијание во црквата и училиштата. Уште како дете добро го запознал тој систем на школување со сите недостатоци што ги содржел, и во него, во тие рани детски години, започнува да се раѓа идејата еден ден кога ќе порасне да успее нешто да промени.
Published
Apr 12, 2013
How to Cite
CACKOV, Oliver. Јосиф Ковачев - ученик и учител. Годишен зборник - Институт за историја и археологија, [S.l.], v. 2, n. 1, p. pp.151-154, apr. 2013. ISSN 1857-8802. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/INISA/article/view/72>. Date accessed: 18 dec. 2018.