Јосиф Ковачев и значењето на неговата личност во културното поле на Македонија

  • Vanga Dimitrijeva

Abstract

Во поднебјето на малата држава Македонија, како по некоја непишана традиција, секогаш се раѓале деца кои генетски наследувале многу благотворни особини и вештини, и во сопствената крв го носеле тој борбен дух кој неуморно се борел во културните натпревари, развој и создавање на креативноста во неуморното општество кое во секое време само за себе имало различни потреби за подготовки на сопствената држава за борба за културен натпревар и во инвестирањето во сопствените деца за водење на сопствената држава напред во културниот и цивилизиран свет, натпреварувајќи се во мултикултурниот натпревар на цивилизациите. Така на 14 февруари во 1839 година се родил и еден од познатите македонски креатори на културното општество - Јосиф Ковачев, кој со своето постоење придонел за сопствената држава една голема гранка на стеблото на културата кое е поврзано со школската педагогија, која во тој период значела многу и придонела за реформи во алката на школството.
Published
Apr 12, 2013
How to Cite
DIMITRIJEVA, Vanga. Јосиф Ковачев и значењето на неговата личност во културното поле на Македонија. Годишен зборник - Институт за историја и археологија, [S.l.], v. 2, n. 1, p. pp.137-140, apr. 2013. ISSN 1857-8802. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/INISA/article/view/78>. Date accessed: 18 dec. 2018.