Делата на Јосиф Ковачев и времето во кое ги создаваше

  • Verica Josimovska

Abstract

Постои еден период во штипската историја за којшто велиме дека е период на педагошките реформи на Јосиф Ковачев. Со неговото име е поврзан почетокот на модерната ера на педагошко-просветната работа во Штип, во Македонија и во поширокиот регион на Балканот.
Published
Apr 12, 2013
How to Cite
JOSIMOVSKA, Verica. Делата на Јосиф Ковачев и времето во кое ги создаваше. Годишен зборник - Институт за историја и археологија, [S.l.], v. 2, n. 1, p. pp.175-178, apr. 2013. ISSN 1857-8802. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/INISA/article/view/79>. Date accessed: 16 dec. 2018.