Slavkovski, G., Delipetrev, B., Doneva, B., Toshik, Z., & Boshkov, M. 2016 Feb 5. Геофизичко истражување на геолошки комплекс со метода на геоелектрично сондирање. Natural Resources and Technology. [Online] 9:9