Boev, I. (2016). Испитување на честичките (пм-10) од Кавадарци и село Возарци, Република Македонија, користејќи електронски микроскоп (SEM). Natural Resources And Technology, 9(9). Retrieved from http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/1281