Boev, Ivan. " Испитување на честичките (пм-10) од Кавадарци и село Возарци, Република Македонија, користејќи електронски микроскоп (SEM)." Natural Resources and Technology [Online], 9.9 (2015): n. pag. Web. 28 Jan. 2020