Namicev, P., & Namiceva, E. 2016 Feb 8. Обликување на ентериер на градска куќа од 19 век во Македонија. Natural Resources and Technology. [Online] 9:9