Namicev, P., & Namiceva, E. (2016). Декоративни мотиви во ентериер на градска куќа од 19 век во Македонија. Natural Resources And Technology, 9(9). Retrieved from http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/1293