Namicev, Petar, & Ekaterina Namiceva. " Декоративни мотиви во ентериер на градска куќа од 19 век во Македонија." Natural Resources and Technology [Online], 9.9 (2015): n. pag. Web. 18 Sep. 2019