Despot, Katerina, & Vaska Sandeva. " Индустриски дизајн во современо домување на скандинавски модернизам." Natural Resources and Technology [Online], 9.9 (2015): n. pag. Web. 6 Aug. 2020