Adjiski, V. (2014). Можности за симулирање на ефектот на реверсирање на чадот и пожарните продукти со помош на cfd софтвер во рудниците за подземна експлоатација. Natural Resources And Technology, 8(8). Retrieved from http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/930