Adjiski, V. 2014 Dec 31. Можности за симулирање на ефектот на реверсирање на чадот и пожарните продукти со помош на cfd софтвер во рудниците за подземна експлоатација. Natural Resources and Technology. [Online] 8:8