Adjiski, Vancho. " Можности за симулирање на ефектот на реверсирање на чадот и пожарните продукти со помош на cfd софтвер во рудниците за подземна експлоатација." Natural Resources and Technology [Online], 8.8 (2014): n. pag. Web. 18 Sep. 2019