Adjiski, Vancho. " Можности за симулирање на ефектот на реверсирање на чадот и пожарните продукти со помош на cfd софтвер во рудниците за подземна експлоатација" Natural Resources and Technology [Online], Volume 8 Number 8 (31 December 2014)