Namicev, P., & Namiceva, E. 2014 Dec 31. Традиционалните вредности на сокакот како урбан елемент на македонскиот град во 19 век. Natural Resources and Technology. [Online] 8:8