Mircovski, V., Sijakova Ivanova, T., & Dimov, G. 2014 Dec 31. Хидрогеолошки истражувања на минерална вода и гас co2 во село рибарци, Општина Новаци, Република Македонија. Natural Resources and Technology. [Online] 8:8