Mircovski, Vojo, Sijakova Ivanova, Tena, AND Dimov, Gorgi. " Хидрогеолошки истражувања на минерална вода и гас co2 во село рибарци, Општина Новаци, Република Македонија" Natural Resources and Technology [Online], Volume 8 Number 8 (31 December 2014)