Следење на пратки со RFID и GPS

  • Mishe Milanovski
  • Marjan Ivanovski
  • Aleksandar Krstev

Abstract

Следењето на пратки е важен елемент во услужувањето на клиентите во транспортната индустрија, како и од суштинско значење за услугите во логистиката. Сепак, современите системи за следење на пратките сенаменети за употреба во рамките на една компанија и на тој начин сесекогаш несоодветни за користење во повеќе компании одеднаш. Во овој труд се претставува независен пристап во системите за следење на пратки кои што може да се применат во повеќето компании од транспортнаталогистика. Истражувањето во овој труд ќе ги претстави современитепристапи за следење на протокот на материјалите во дистрибутивните мрежни на повеќе (multi-company) логистичките компании одеднаш.
Published
Feb 8, 2016
How to Cite
MILANOVSKI, Mishe; IVANOVSKI, Marjan; KRSTEV, Aleksandar. Следење на пратки со RFID и GPS. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 9, n. 9, feb. 2016. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/1290>. Date accessed: 14 aug. 2020.