Butleska-Gjoroska, V., Krstik, M., Jovanovska Klincarska, I., Cvetanovska, A., Cvetanovska, L., & Koleva Gudeva, L. (2018). EVALUATION OF TOTAL PHENOLS IN ALFALFA (Medicago sativa L.) COLLECTED FROM DIFFERENT LOCALITIES IN REPUBLIC OF MACEDONIA. Journal Of Agriculture And Plant Sciences, 16(1), 45-54. Retrieved from http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFA/article/view/2316