Butleska-Gjoroska, V., Krstik, M., Jovanovska Klincarska, I., Cvetanovska, A., Cvetanovska, L., & Koleva Gudeva, L. 2018 Sep 7. EVALUATION OF TOTAL PHENOLS IN ALFALFA (Medicago sativa L.) COLLECTED FROM DIFFERENT LOCALITIES IN REPUBLIC OF MACEDONIA. Journal of Agriculture and Plant Sciences. [Online] 16:1