Butleska-Gjoroska, Valentina, Krstik, Marija, Jovanovska Klincarska, Ivana, Cvetanovska, Ana, Cvetanovska, Lenka, AND Koleva Gudeva, Liljana. " EVALUATION OF TOTAL PHENOLS IN ALFALFA (Medicago sativa L.) COLLECTED FROM DIFFERENT LOCALITIES IN REPUBLIC OF MACEDONIA" Journal of Agriculture and Plant Sciences [Online], Volume 16 Number 1 (7 September 2018)