Одмаглување на слики со баркодови

  • Katerina Cekova Faculty of Computer Science, University "Goce Delcev"
  • Igor Stojanovik Faculty of Computer Science, University "Goce Delcev"

Abstract

Овој труд главно се концентрира на реставрација на замаглени слики кои содржат баркодови. При сликање може да се појават грешки како замаглување, или шум. Грешките се појавуваат при мрдање на раката или движење на предметот кој се слика. Па така овој труд го опишува процесот на одмаглување на слики со баркодови. Целта е да се направи Андроид апликација со која ќе се одмаглуваат слики кои што содржат баркодови, бидејќи стандардните читачи на слики не можат да ги препознаат баркодовите од замаглени слики. Со ова решение се овозможува одмаглување на замаглени слики и потоа нивно зачувување.
Published
Sep 29, 2016
How to Cite
CEKOVA, Katerina; STOJANOVIK, Igor. Одмаглување на слики со баркодови. Yearbook - Faculty of Computer Science, [S.l.], v. 4, n. 4, p. pp. 71-76, sep. 2016. ISSN 1857- 8691. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFCS/article/view/1309>. Date accessed: 28 feb. 2020.
Section
Articles