Е-учење апликација по предметот информатика за учениците од VII оделение

  • Blagoj Delipetrev University Goce Delcev
  • Marija Pupinoska-Gogova

Abstract

Последнава деценија расте бројот на институции кои го користат концептот на e-учење преку веб базирани системи за учење со цел да ја променат традиционалната средина за учење и да ги следат образовните потреби на учениците. Во основното образование во Македонија сеуште нема понудени електронски материјали за изучување на предметот информатика со што наставниците треба активно да се вклучат во процесот на креирање и развивање авторски едукативни апликации. Преку овој труд ќе покажеме дека со користење на моќни алатки за креирање на интерактивни апликации, во нашиот случај Adobe Captivate, можат да се креираат успешни е-учење апликации. Е-учење апликацијата која е базирана на SCORM беше тестирана на учениците од VII оделение, помогната од повеќе наставници и родители. Е-учење апликацијата беше одлично прифатена од учениците, наставниците и родителите и претставува пример кој може да се примени во сите училишта во Република Македонија.

References

Hirca, N. (2009) From the teachers' perspective: A way of simplicity for multimedia design, Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching

Ward, C. L., Susan N. Benson, N. (2010) Developing New Schemas for Online Teaching and Learning, Merlot Journal of Online Learning and TeachingVol. 6, No. 2

Khademi, M., Kabir, H. and Haghshenas, M. (2011) E-learning as a Powerful Tool for Knowledge Management, 5th International Conference on Distance Learning and Education IPCSIT vol.12

Pascall, W. (2011) Adobe Captivate 5.5 - Creative Techniques: With Flash Integration

Khademi, M, Haghshenas M. and Kabir, H. (2011) A Review On Authoring Tools, 5th International Conference on Distance Learning and Education IPCSIT vol.12 (2011)

Murley, D., (2007) Technology for Everyone - Tools for Creating Video Tutorials, 99 Law Libr. J. 857

Godsk, M., Power to the teachers! Empowering teachers to author web-based learning material with easy-to-use tools, The E-learning Unit, University of Aarhus, Denmark.

Payne, A.M., Stephenson, J.E., Morris, W.B., Tempest, H.G., Mile-ham, A., Griffin, D.K., (2009) The use of an e-learning constructivist solution in workplace learning, International Journal of Industrial Ergonomics, Volume 39, Issue 3, Pages 548-553

Patel, C., Gadhavi, M., Dr. Patel, A. (2013) A survey paper on e-learning based learning management Systems (LMS), International Journal of Scientific & Engineering Research

Edward R. Jones, Ph.D. , (2002) Implications of SCORM and Emerging E-learning Standards On Engineering Education, Proceedings of the ASEE Gulf-Southwest Annual Conference, The University of Louisiana at Lafayette.

Petrova, V.,Todorova, M. (2004) A Model for describing and structuring learning objects, International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech

Adobe, Adobe Captivate help, http://helpx.adobe.com/captivate/topics.html

Adobe, Using the AIR Review application, http://helpx.adobe.com/captivate/using/using-air-review-application.html

Adobe, Report to Acrobat.com or internalserver, http://helpx.adobe.com/captivate/using/report-acrobat-com-or-internal.html

Published
2016-09-29