Gorgieva-Trajkovska, Olivera. " ФИНАНСИСКАТА РАЦИО АНАЛИЗА – ОСНОВА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ОДЛУКИ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ" Yearbook - Faculty of Economics [Online], Volume 8 Number 1 (12 September 2018)