Dimitrova, Janka. " КВАЛИТЕТНОТО УПРАВУВАЊЕ СО ЗАЛИХИТЕ ПРЕДУСЛОВ ЗА БРЗА И ЕФИКАСНА РЕВИЗИЈА" Yearbook - Faculty of Economics [Online], Volume 8 Number 1 (12 September 2018)