Trajkovski, Robert. " СЕЛЕКЦИЈА НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ СО ФОКУС НА ДРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА" Yearbook - Faculty of Economics [Online], Volume 8 Number 1 (12 September 2018)