Fotov, R., & Fotova, K. 2013 May 20. Регулација на комерцијалните банки: осврт на регулацијата на комерцијалните банки во република македонија. Yearbook - Faculty of Economics. [Online] 3:1