Fotov, Risto, & Katerina Fotova. " Регулација на комерцијалните банки: осврт на регулацијата на комерцијалните банки во република македонија." Yearbook - Faculty of Economics [Online], 3.1 (2011): pp.11-20. Web. 23 Sep. 2019