Fotov, Risto, AND Fotova, Katerina. " Регулација на комерцијалните банки: осврт на регулацијата на комерцијалните банки во република македонија" Yearbook - Faculty of Economics [Online], Volume 3 Number 1 (20 May 2013)