Оправданост за примена на буџетски дефицит

  • Stevan Gaber

Abstract

Многу држави се склони кон водење на континуирана дефицитна фискална политика. Тоа се потврдува и со сегашните мерки преземени од бројни влади, со цел да се стимулира економијата за излез од кризата. Во овој труд се посветува внимание на периодите кога се појавила, поради што се зачестила појавата на овој вид политика и нејзината (не)оправданост.
Published
May 23, 2013
How to Cite
GABER, Stevan. Оправданост за примена на буџетски дефицит. Yearbook - Faculty of Economics, [S.l.], v. 2, n. 1, p. pp.285-292, may 2013. ISSN 1857- 8632. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/522>. Date accessed: 14 dec. 2019.
Section
Articles