Начини за финансирање на буџетскиот дефицит

  • Stevan Gaber
  • Vasilka Gaber

Abstract

Трудот ги анализира импликациите кои го следат дефицитното финансирање, посебно ќе се согледаат финансирањето преку задолжување и преку емисија на пари. Преферирањето на државата да се задолжува, како поедноставен начин на финансирање, предизвикува појава на негативни ефекти кои значајно ја менуваат економската активност.
Published
May 23, 2013
How to Cite
GABER, Stevan; GABER, Vasilka. Начини за финансирање на буџетскиот дефицит. Yearbook - Faculty of Economics, [S.l.], v. 2, n. 1, p. pp.293-300, may 2013. ISSN 1857- 8632. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/523>. Date accessed: 11 aug. 2020.
Section
Articles