Return to Article Details Анализа на билансот на состојба од аспект на корпоративното управување Download Download PDF