Return to Article Details Стапката на смртност на доенчињата како последица на сиромаштијата, пер капита доходот, бројот на доктори и популациониот раст во Сад Download Download PDF