Конститутивните договори на европската унија и нејзините стратегии низ призма на одржливиот развој

  • Margarita Matlievska

Abstract

Една од стратешките цели на Република Македонија е нејзината интеграција во Европската унија. Меѓу другото, тоа значи и следење на нејзината генерална политика. Затоа, од особена значајност е да се утврди дали Европската унија води политика на одржливост на развојот. Во трудот се презентирани согледувањата за вграденоста на одредби кои упатуваат на одржливост на развојот во договорите со кои се конституира Унијата (Treaties) и кои ја насочуваат нејзината политика, а се осврнува и на стратегиите за одржлив развој изработени и на ниво на Унијата, и на ниво на нејзините земји-членки. Истражувањата упатуваат на заклучоци дека генералната политика на Европската унија е постигнување на одржлив развој.
Published
May 23, 2013
How to Cite
MATLIEVSKA, Margarita. Конститутивните договори на европската унија и нејзините стратегии низ призма на одржливиот развој. Yearbook - Faculty of Economics, [S.l.], v. 2, n. 1, p. pp.187-200, may 2013. ISSN 1857- 8632. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/536>. Date accessed: 09 aug. 2020.
Section
Articles