Radevska, Marija. " Концепт на нематеријална штета – правна регулатива и правни тенденции." Yearbook - Faculty of Law [Online], 2.2 (2010): pp.147-162. Web. 13 Dec. 2019