Radevska, Marija. " Концепт на нематеријална штета – правна регулатива и правни тенденции" Yearbook - Faculty of Law [Online], Volume 2 Number 2 (16 April 2013)