Апасиев, Димитар. " ПРАВНИТЕ АСПЕКТИ НА РЕФЕРЕНДУМОТ ЗА Т.Н. ПРЕСПАНСКИ ДОГОВОР МЕЃУ РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА И „ВТОРАТА СТРАНА“." Yearbook - Faculty of Law [Online], 8.8 (2018): n. pag. Web. 15 Aug. 2020